De Dinkel, het mooiste kanoriviertje van Nederland. Een groot gedeelte van de Dinkel is onderdeel van een Natura 2000 gebied. Voor bijzondere planten en dieren, waaronder de ijsvogel en de oeverzwaluw, is de Dinkel een thuisbasis!

Het broedseizoen van de ijsvogel, is één van de redenen dat we van april tot en met augustus niet op de boven-Dinkel varen. Van september tot en met maart is er een vergunning nodig om te mogen varen. Uiteraard hebben wij de juiste vergunningen en houden we ons aan de regels!